Joanna Czarnecka

Joanna ma ponad 15-letnie doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym i krajowym klientom w zakresie prawa pracy i procedur z zakresu human resources oraz ochrony danych osobowych pracowników.

Doradza w zakresie zatrudnienia i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami, a także tworzeniu wewnętrznych polityk, procedur i dostosowywaniu globalnych procesów do wymogów polskiego prawa. Wspiera także klientów w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających (antymobbingowych, etycznych, antydyskryminacyjnych).

Jej klientami są firmy z branży medycznej, kosmetycznej, IT i marketingowej.

Joanna uczestniczy w bieżącej obsłudze spraw pracowniczych (np. czas pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem) oraz wspiera klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.