Łukasz Sosnowski

Łukasz współpracuje z klientami z sektora publicznego i prywatnego w zakresie handlu międzynarodowego, arbitrażu, konkurencji i inwestycji typu greenfield zarówno w Azji, jak i w Europie. Doradzał w wielu głośnych sprawach dotyczących między innymi relokacji fabryk, budownictwa, projektów energii odnawialnej, inwestycji typu greenfield, a także ochrony danych osobowych i prawa własności intelektualnej.

Do jego klientów należą m.in. spółki z sektora budowlanego, rynku nieruchomości, spożywczego, chemicznego, motoryzacyjnego, kosmetycznego, high-tech, IT i energii odnawialnej.

Adwokat i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Obecnie dzieli swoją działalność zawodową między Polskę i Chiny, koncentrując się na doradzaniu polskim i chińskim firmom zaangażowanym w biznes między tymi dwoma krajami.