Helen Tang

Helen zaczynała jako prawniczka wewnętrzna w wielu notowanych na giełdzie międzynarodowych spółkach medialnych w Chinach kontynentalnych, koncentrując się na prawach autorskich, znakach towarowych i ochronie danych. Od wielu lat pracuje jako odnosząca sukcesy prawniczka, specjalizując się w prawie własności intelektualnej, przepisach dotyczących bezpieczeństwa danych i prawie handlu międzynarodowego. Znakomicie wypadła w wielu rozprawach przed chińskimi sądami krajowymi i organami administracyjnymi, a także przed komisjami arbitrażowymi takimi jak CIETAC czy Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ICC w Chinach. Jej dewizą w pracy jest lojalność i uczciwość;