dr Michał Czarnecki

Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, absolwentem prawa oraz filozofii, obecnie pełni funkcję Partnera w kancelarii Osiej i Partnerzy oraz managera w Omni Modo sp. z o.o. Jest zastępcą redaktor naczelnej GDPR.pl.  – największego polskiego portalu poświęconego tematyce danych osobowych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie administracyjnym i gospodarczym. Pierwsze kroki stawiał w administracji publicznej. Był również pracownikiem Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (krajowego organu nadzoru – obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych). Od wielu lat wspiera podmioty publiczne i prywatne. Jest autorem licznych publikacji i artykułów w prasie fachowej. Przeprowadza liczne audyty i wykłada na szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Pełni rolę inspektora ochrony danych osobowych, pomaga też organizacjom wchodzącym na rynek UE sprostać wymaganiom RODO i lokalnym przepisom.